TAGGING AND CATEGORIZATION

TAGGING AND CATEGORIZATION

In order to find the right data from a large database, tagging and categorizing is a vital tool. Tagging helps us to put a digital symbol to files and folder which make it easier for making customized groups and better searching. Categorizing is a task of sorting specific items in a list according to your given preferences. We at Digital Agency Nordic can help you maintain your huge database through tagging and categorization so that the user can easily look for the correct content in the shortest time.

Vad innebär taggning och kategorisering?

Att tagga är inget nytt begrepp. En fil, en mapp eller viss information kan taggas på flera sätt. När du taggar något så sätter du i princip en digital lapp på den. Syftet med att tagga något är att göra det enklare för dig själv och din personal att gruppera och hitta saker. Själva taggningen kan som sagt se ut på flera sätt. Låt oss säga att du har fått in en stor lista med potentiella kunder från en eller två olika källor. Informationen i sig har ingen struktur eller ordning utan består av en Excelfil fylld med namn och annan information. Genom att tagga och kategorisera kan du gruppera specifika leads på listan utefter dina valda preferenser, exempelvis stad, stadsområde eller någon annan variabel. Detta förutsätter naturligtvis att den informationen finns tillgänglig i Excelfilen. Taggning och kategorisering kan även se ut på andra sätt. Det skulle kunna handla om att viss information i ett stort dokument ska taggas och kategoriseras eller att produkter som ska matas in i ett affärssystem ska taggas med relevanta taggar. Om du funderar på det så utför du säkert någon form av taggning och kategorisering i verksamheten redan idag.

Varför är taggning och kategorisering viktigt?

Svaret är enkelt, eftersom det gör verksamheten mer effektiv. Ju lättare det är att hitta information, desto snabbare kan personalen utföra sina arbetsuppgifter. Taggning och kategorisering kan med andra ord bli en viktig del av verksamheten om den utförs på rätt sätt. Uppgiften kan även syfta till att tagga och kategorisera olika objekt i ett affärssystem eller en e-handelsplattform. Då fyller taggningen och kategoriseringen en väldigt viktig funktion, nämligen att göra det enklare för kunder att hitta de produkter som de vill köpa.

Största utmaningarna med taggning och kategorisering

Det finns flera utmaningar med just taggning och kategorisering. Först och främst är det en personalintensiv uppgift som kräver stort fokus. Personalen som taggar och kategoriserar måste inte bara ha förståelse för vad som ska taggas och vad själva taggen ska innehålla. De som kategoriserar måste även säkerställa att de verkligen får med all den relevanta information som behövs. Slarv eller misstag kan leda till att viktig information inte taggas rätt, vilket innebär att det blir svårare att hitta informationen senare. Detta kan i sin tur leda till jobbiga situationer. Att tagga och kategorisera på ett felfritt sätt kräver både personal och kunskap. Dessutom måste personerna som utför själva uppgiften ha rätt förutsättningar från start för att kunna klara av arbetet, något som i sin tur sätter höga krav på den som leder projektet. Resultatet av kategoriseringsarbetet gör det enklare för den egna personalen att arbeta men själva kategoriseringen kan bli en dyr intern affär. Personal som vanligtvis ägnar sig åt viktigare uppgifter måste lägga ned tid på arbetet, tid som annars hade kunnat användas till arbetsuppgifter som ger mer direktnytta åt företaget. Med vår hjälp kan du säkerställa att kategoriseringen sker på ett kostnadseffektivt och felfritt sätt, utan att din egen personal behöver lägga för mycket tid på projektet.

Framgångsrik taggning och kategorisering

Vi på Digital Agency Nordic har inte bara erfarenhet av att hjälpa företag med kategoriseringsprojekt och många andra liknande tjänster. Vår affärsmodell gör det möjligt för oss att hålla kostnaderna nere för alla parter. Vi har team i både Sverige och i Bangladesh. När ett företag tar kontakt med oss kan vi avsätta ett eget team till projektet. Teamet består av personer med stor kompetens och kunskap inom området och arbetsuppgiften. Teamen leds i sin tur av erfarna svenska projektledare. Dessa projektledare sköter kontakten med dig som kund och ser till att arbetet flyter på så smidigt som möjligt. Om du som kund har några frågor och funderingar, eller som projektets förutsättningar förändras, kan du enkelt höra av dig och få snabba svar tillbaka.

Låt oss hjälpa dig redan idag

Taggning och kategorisering tar tid. Låt oss utföra förarbetet åt er så slipper ni lägga resurser på att utföra arbetet själva. Den egna personalen kan sedan dra full nytta av den struktur och organisering som kategoriseringen skapar, vilket ger personalen bättre förutsättningar för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. Allt du behöver göra är att höra av dig till oss, förklara hur situationen ser ut och utarbeta en plan tillsammans med våra projektledare. Vi ser till att taggningen och kategoriseringen utförs på ett snabbt och felfritt sätt.

Kom ihåg att vi även erbjuder andra tjänster

Med hjälp av oss på Digital Agency Nordic kan du även effektivisera andra delar av verksamheten. Vi erbjuder nämligen ett brett utbud av tjänster, från datainmatning till leadsgenerering, datainsamling och kvalitetssäkring. Just kvalitet är något som är viktigt för oss. Vi har utvecklat egna processer som säkerställer att vi alltid möter eller överträffar den kvalitet som våra kunder förväntar sig. För oss är det viktigt att vi håller samma höga nivå i alla led, från ledning och styrelse ned till projektledare och teammedlemmar. Därför är vi noga med att alltid vara så tillgängliga som möjligt. Kommunikation är en viktig del av vårt arbetssätt och vi försöker alltid möta våra kunder i de kanaler som passar dem bäst. Oavsett vad det är du behöver hjälp med så kan du alltid höra av dig till oss. Tillsammans kan vi hitta lösningar till dina problem, oavsett hur komplicerade de är. Vi ser alltid fram emot att få ta oss an nya utmaningar.

Get in Touch

Bangladesh House 6, Road 1A, Sector 5, Uttara, Dhaka