DATA COLLECTION

DATA COLLECTION

Companies collect and process a huge quantity of data everyday. But since it’s long and time-consuming, companies now consider outsourcing the process of Data Collection. Digital Agency Nordic can take the responsibility of data collection of your company. You can rely on us for any sort of Business Process Outsourcing so that you can focus on other core competence of your company.  

Vad innebär datainsamling?

Begreppet data kan syfta på flera saker men det används ofta för att beskriva digital information. Själva informationen måste inte nödvändigtvis komma från en digital källa, även om detta naturligtvis är vanligt idag. Datainsamling innebär, precis som namnet antyder, att information samlas in från en eller flera källor.

Varför är datainsamling viktigt?

Ju mer och bättre information du har, desto enklare, snabbare och bättre beslut kan du ta. Det gäller naturligtvis inte bara för företagets ledning utan även för personalen. Alla, från sälj- till marknadsförings- och ekonomiavdelningen, kan gynnas av att få sin datainsamling gjord på ett professionellt sätt vid ett tidigt skede. Tänk dig själv hur mycket tid säljarna skulle kunna spara om de slapp göra en stor del av förarbetet och istället fick färdiga listor med all information de behövde. Även enskilda projekt kan slutföras snabbare om denna administrativa syssla kan utföras på ett snabbt och samtidigt noggrant sätt. Med hjälp av tillförlitlig datainsamling från oss på Digital Agency Nordic kan andra delar av verksamheten nyttja sin tid optimalt, något som i sin tur påverkar företagets resultat på ett positivt sätt.

Största utmaningarna med datainsamling

Det finns flera utmaningar med att samla in data. Först och främst har du själva insamlingen. Denna kan se ut på olika sätt, från utarbetade kampanjer till information som finns tillgänglig på nätet. Därefter har vi informationens kvalitet, det vill säga hur relevant och pålitlig den är. En annan del av informationens kvalitet är hur optimerad den är för den egna verksamheten. I vissa fall måste den insamlade datan omvandlas för att kunna användas. Det kan till exempel handla om att omvandla information som finns på ett fysiskt papper till ett digitalt dokument, eller från ett digitalt format till ett annat digitalt format. Från ett företagsperspektiv innebär datainsamling att en eller flera personer måste ägna värdefull tid till att utföra ett arbete som ger andra personer bättre förutsättningar för att lyckas med arbetet. Själva datainsamlingen innebär sällan någon riktig förändring i företagets resultat. Beroende på vad det är för verksamhet så kanske just denna uppgift utförs väldigt sällan, vilket innebär att personen eller personerna som ska samla in data inte är särskilt snabba eller noggranna. Detta påverkar naturligtvis flera saker, från insamlingens kostnad till informationens kvalitet.

Framgångsrik datainsamling

När det kommer till datainsamling är vi väl medvetna om vilka utmaningar som finns, speciellt hos företag som inte utför dessa arbetsuppgifter regelbundet. Därför har vi skapat en enkel och flexibel tjänst där vi samlar in data åt dig. Med hjälp av våra duktiga team kan vi säkerställa att insamlingen utförs på ett snabbt och korrekt sätt. Vi på Digital Agency Nordic erbjuder inte bara datainsamlingstjänster, vi erbjuder även många kringtjänster som väl kompletterar datainsamlingen. Vi kan till exempel tagga och kategorisera informationen så att den snabbare kan hittas av personalen. Detta gör det även möjligt för program, affärssystem och e-handelsplattformar att hitta och använda informationen. Vi kan även utföra datainmatningstjänster, vilket innebär att vi matar in stora volymer data på ett sådant sätt att risken för misstag är minimal. En annan fördel med våra tjänster är att vi är kostnadseffektiva. Vi har kontor både i Sverige och i Bangladesh. Vår modell bygger på att våra svenska projektledare styr våra kompetenta team och ser till att projekten utförs i enlighet med våra kunders förväntan. För att säkerställa att våra tjänster håller hög kvalitet håller vi en god kommunikation med våra kunder.

Låt oss hjälpa dig redan idag

Vi står alltid redo att ta oss an spännande projekt och utmaningar. Med vår hjälp kan du effektivisera din verksamhet och nå bättre resultat. Våra tjänster är utformade för att du ska slippa lägga över administrativt arbete till din personal. Låt de istället utföra de arbetsuppgifter som de är bäst på, vi tar hand om resten. Ge dig själv, din personal och ditt företag rätt förutsättningar för att kunna nå nya höjder.

Kom ihåg att vi även erbjuder andra tjänster

Kolla gärna igenom vårt stora utbud av tjänster. Många gånger kan du kombinera flera tjänster för att skapa en komplett lösning, fullt anpassad till dina behov. Vi är ett flexibelt företag som är vana vid att lösa komplexa situationer och behov. Gör som många andra och låt oss hjälpa dig och ditt företag. Hör av dig till oss idag och berätta om din situation och dina behov. Tillsammans kan vi utarbeta en plan och en lösning. Du kan höra av dig till oss på telefon, via e-post eller genom att besöka vårt kontor i Stockholm.

Get in Touch

Bangladesh House 6, Road 1A, Sector 5, Uttara, Dhaka